d

  Това е специална подстраница, посветена на трансграничната чувствителност по въпросите на СПИН  

www.gapVizia.org


 
Първи виртуален уъркшоп

   Геника Григорова  
  gapVizia.org  


Специална подстраница, посветена на трансграничната чувствителност по въпросите на СПИН, с два подетапа. Първият - от 01.12.04 до третата седмица на месец май 2005 вече започна. На 01.12. и 02.12 т.м. Първият виртуален уъркшоп, който ще се разпространи и на CD, показа от една страна рефлекса на екипа на медиaта, а от друга - отношението на творци от разнороден калибър по света към чумата на века.

продължи
инициативата

  1 декември   
Посветено на международния ден за борба срещу СПИН

Искаме да предизвикаме държавници, политици и представители на бизнеса в България, Румъния и Хърватия, от целия свят. Които да
- партнират на медии, граждани и страдащи от СПИН да бъдат силни;
- разпространяват едновременна информация в повече от 3 държави
- рекламират тази чувствителност

Покана

gapVizia org смята Интерспейс i-space.org за силен център по виртуално изкуство и логистика. Ето защо се надяваме да открием в екипа му съмишленици за Втори и Трети уъркшоп, за да търсим мостове над пропастта на неглижиранираното информационно поле в bg и региона [Г.Г.]

Ограничаване на рисковото сексуално поведение и инжекционни практики сред проституиращи жени и мъже

BG     US

  Начало   За нас   Контакти   Абонирай се   Посети сайт   PR/Bulgaria