РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

                Дирекция “Протокол и връзки с обществеността”

София-1000, пл.Св.Неделя 5                                      тел.9301 107, факс 9811830

Web site: www.mh.government.bg                                       E-mail: press@mh.government.bg

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ

 

СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕВЕНЦИЯТА И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН

 

            От 27 до 29 януари 2005 г. в София ще се проведе семинар на тема Ограничаване на рисковото сексуално поведение и инжекционни практики сред проституиращи жени и мъже”. Обучението се организира по линия на Компонент 6 на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”.

Семинарът ще бъде открит в четвъртък, 27 януари, в 18.00 ч. в хотел “Орбита”, а деловата работа започва в петък, 28 януари, от 9.00 ч.

            В рамките на тридневната среща ще вземат участие обучаващи експерти, координатори и сътрудници на екипите от 10-те града, в които се осъществяват дейности по Компонент 6 на Програмата. Целта на семинара е да се подготвят екипите за работа с рисковите групи на проституиращите мъже и жени и на интравенозните  наркомани. Представителите на регионалните екипи ще обменят своя опит при работа на терен. Екипите ще бъдат обучавани в усвояването на специфични умения при решаването на различни проблеми на рисковата група. Ще бъдат представени планираните дейности по компонента за 2005 г.

            От стартирането на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” през юли 2003 г. на неправителствените организации, които работят по Компонент 6, са предоставени 167 045 долара за осъществяването на предвидените дейности. Сред тях са здравни консултации, предоставяне на материали за безопасно инжектиране и безопасни сексуални практики (игли и спринцовки, презервативи и др.), предоставяне на информационни материали, оказване на конкретни консултации и помощ при необходимост за насочване към здравни и социални заведения и служби.

            Със средства на Програмата се финансира дейността на специализирания мобилен медицински кабинет за работа с проституиращи жени и мъже в района на София. Той дава възможност за консултация със специалист дермато-венеролог, диагностика на ХИВ/СПИН, полово-предавани инфекции, Хепатит В и С, лечение на полово-предавани инфекции (когато е приложимо), пренасочване към други медицински и/или социални служби.

            В рамките на програмата се предвижда да се открият и поддържат още три мобилни кабинета през 2005 г. Те ще работят основно с проституиращи жени и мъже, интравенозни наркомани и ромски общности на територията на Бургас, Варна и Русе.

            Организациите, подизпълнители по Компонент 6 в страната са: сдружение “Доза обич” (Бургас), сдружение “SOS – Семейства в немилост” (Варна), регионален фонд “ИГА” (Пазарджик), фондация “Плевен 21в.” (Плевен), фондация “Панацея” (Пловдив), сдружение “ИМКА – Русе” (Русе), фондация “Перспективи” (Сандански), сдружение “Самаряни” (Стара Загора), сдружение “Отворен свят” (Хасково) и фондация “Здраве и социално развитие” (София).

 

            Програмата “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” е насочена към запазване на ниското ниво на разпространение на ХИВ/СПИН в България. Тя се състои от 8 компонента. Целта е доизграждане на съществуващите структури, получаване на надеждна картина на разпространението на инфекцията, провеждане на специфични програми  за превенция сред най-уязвимите групи и предоставяне на набор от грижи на хората, живеещи с вируса.

            Програмата се финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария и се изпълнява от Министерство на здравеопазването.

 

 

 

 

 

 

27.01.2005 г.                                                                                                ПРЕСЦЕНТЪР